Rommelmarkt 2019

BEDUM- De Muziekvereniging Wilhelmina Bedum organiseert haar jaarlijkse rommelmarkt in 2019 op zaterdag 2 maart in het Wilhelminahuis aan de Sportlaan 24. Noteer deze datum alvast in uw agenda of op uw kalender!

Wij zijn op zoek naar spullen die u niet meer gebruikt en waar u wel  vanaf zou willen. Bent u van plan om binnenkort uw zolder, schuur of garage op te ruimen. Denkt dan aan ons! Met de opbrengst van de rommelmarkt kunnen wij investeren in instrumenten en in onze huisvesting.

Vanaf dinsdag 4 december 2018 kunt u elke dinsdag en donderdag tussen 19 en 21 uur zelfstandig uw verkoopbare ‘rommel’ in de gang van het Wilhelminahuis plaatsen.  Wij zorgen er dan voor dat het wordt gesorteerd. Wij willen u vragen geen oude computers, televisies of bankstellen langs te brengen. Hebt u grote spullen die nog waarde vertegenwoordigen of wilt u graag dat de spullen bij u thuis worden opgehaald, dan kunt u contact opnemen met Hennie Diepstra via het telefoonnummer 06-50957172.

U kunt ook een e-mail sturen naar

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!