Muziekschool Hunsingo

Vanaf ongeveer 8 jaar of na het volgen van één van de AMV-projecten, is het mogelijk om les te krijgen op een instrument. Muziekschool Hunsingo verzorgt de muzieklessen voor onze vereniging. Leerlingen tot 18 jaar kunnen hier deels gesubsidieerde lessen volgen, maar ook volwassenen kunnen zich inschrijven. De gemeenten verlenen hiervoor echter geen subsidie. Dat betekent dat de lessen kostendekkend worden aangeboden in de vorm van een knipkaart. Voor alle Wilhelmina-leden geldt wél een kortingsregeling op het lesgeld. De hoogte van deze korting varieert, maar was de afgelopen jaren ongeveer € 80,-.

In principe krijgen de leerlingen les in groepjes van twee of drie. Op die manier wordt meteen veel samengespeeld. De docent bepaalt in overleg of je alleen, als duo of in een trio les krijgt. De leerlingen (tot 18 jaar) hebben wekelijks recht op minimaal 25 minuten individuele les, 35 minuten als duo of 45 minuten in een trio.

In overleg met de docent wordt ook gekozen voor de speelrichting (zonder diploma’s) of de leerrichting (met diploma’s). In de speelroute worden geen examens afgenomen en er worden minder hoge eisen gesteld aan de vaardigheden van de leerlingen. We stimuleren alle leerlingen (jong en oud) om de leerrichting te volgen en aan de examens mee te doen. Deze examens worden afgenomen volgens de landelijke HaFaBra normen. Daarbij worden vier niveaus onderscheiden: A, B, C en D. In het jaar voorafgaand aan het A-examen wordt eerst een elementair examen afgenomen.

Voor meer informatie over muzieklessen en muziekschool Hunsingo kun je contact opnemen met , of direct contact zoeken met de muziekschool: kijk op www.muziekschoolhunsingo.nl of bel 050-3017760 (ma-do 10:00 – 12:00 uur).

Instrument van de vereniging

We weten dat het kopen of huren van een instrument vaak een hele investering is (bovenop het lesgeld). En de instrumentkeuze kan in het begin soms best nog onzeker zijn. Daarom proberen we als vereniging voor al onze leerlingen een instrument te verzorgen. Deze krijg je in bruikleen zo lang je de lessen volgt en lid bent van onze vereniging.