Jan Geert Nagel

Jan Geert Nagel werd geboren op 16 januari 1972. Nadat hij de grondbeginselen van het slagwerk had geleerd, werd hij in 1981 lid van de Christelijke muziekvereniging “Oranje” Minnertsga. Op 12-jarige leeftijd kreeg hij voor het eerst les aan de muziekschool. Dit duurde tot 1989, omdat hij toen werd toegelaten tot het 1e jaar van het conservatorium te Leeuwarden. Een jaar later vervolgde hij zijn studie aan het conservatorium te Groningen.

Hier begon hij tevens aan zijn tweede opleiding namelijk; HaFaBra-directie. In 1994 behaalde Jan Geert het diploma; “docerend musicus slagwerk” en een jaar later het; “praktijkdiploma HaFaBra-directie”. Momenteel is Jan Geert werkzaam als dirigent van een drietal verenigingen. Hiervan zijn 2 slagwerkensembles: “Harmonie” Weidum en sinds kort “Wilhelmina” uit Bedum. Ook is hij dirigent van een fanfare orkest; “de Hallumer Fanfare”. Tevens is hij docent slagwerk aan streekmuziekschool “de Waldsang” en verzorgt hij de slagwerklessen bij diverse verenigingen. Naast bovengenoemde werkzaamheden houdt Jan Geert zich verder bezig met het componeren en arrangeren voor zowel de HaFaBra- als de slagwerksector. Sinds kort is hij ook landelijk examinator slagwerk en lid van college van juryleden voor mars en podiumwedstrijden van de drumbandsector.